Spørgsmål?

Hvorfor er det nogle gange nødvendigt at behandle med stræk?

Hvis hoften har været ude af led i nogle måneder, kan man ikke bare sætte hoften på plads. Sener og muskler er blevet for korte. Sætter man bare hoften på plads, vil presset inde i hofteleddet blive for stort. Det kan give skader på ledhovedet, som kan føre til varige skader. Man kan forberede sener og muskler ved at ligge i stræk. I stedet for stræk kan man vælge at forlænge sener og afkorte knogler ved en operation. Der er store forskelle (både i Danmark og internationalt) på, hvor meget man bruger stræk og hvor meget man forlænger og forkorter ved en operation. Der er ikke gode videnskabelige undersøgelser, der kan afgøre, hvad der er bedst. Det enkelte behandlingssted har ofte en lang erfaring, som de bygger deres valg på.

Vi er tilbudt behandling på et sygehus, som ikke står på Sundhedsstyrelsens liste. Hvordan skal vi forholde os?

Det kan bero på en misforståelse. Jeres egen læge kan hjælpe jer med henvisning til et af de godkendte behandlingssteder. Så er I sikre på behandling, hvor der er erfaring og ekspertice.

Når der er forskellige behandlinger, hvilken skal vi så vælge?

Som regel ligger behandlingen i nogenlunde faste rammer på det enkelte behandlingssted med baggrund i mange års erfaring i et team af behandlere. Der foretages dog ofte justeringer af behandlingen undervejs, hvis forløbet ikke er “som det plejer”. Det kan være let at hæfte sig i disse justeringer og opfatte det som “uenighed” mellem behandlerne – og så føler man som forældre måske, at man selv må tage ansvar for behandlingen. Det er ikke hensigtsmæssigt, og det kan let føre til uhensigtsmæssige og skadelige forløb. Man må gerne spørge, til man forstår valget af behandling. Mange forældre søger også information på nettet og hos andre forældre. Det er et godt udgangspunkt for samtalen på behandlingsstedet, hvor man også kan få hjælp til at sortere i de mange – ofte modstridende – oplysninger.

Kan man selv vælge behandlingssted?

Du kan vælge behandlingssted efter reglerne for frit sygehusvalg. Du skal være opmærksom på, at der er visse begrænsninger – f.eks:
– Den afdeling, som du har valgt, kan afvise at modtage dig, hvis der ikke er plads på afdelingen.
– Hvis du vælger at blive behandlet på en hospitalsafdeling med højt specialiseret niveau, og din sygdom ikke kræver behandling på dette niveau, kan afdelingen afvise at modtage dig.

Flere spørgsmål?

Har du generelle spørgsmål, du ikke fik svar på?
Har du forslag til forbedringer af siden?
Har du kommentarer iøvrigt?

Desværre kan der være et par ugers svartid. Du kan ikke forvente svar på enkelte behandlingsforløb. Det er vigtigt, at du i stedet kontakter de læger, som behandler dig eller dit barn.


Teksten er skrevet af:
 Klaus Hindsø
 Klinisk lektor, Københavns Universitet
 Overlæge, phd, Leder af Børnesektionen på 
 Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet.

Sidst revideret 11.4.2018